Feedback funktionen er lavet som smileys på skat.dk.

Tryk på "feedback fanen" i højre side af skærmen og giv SKAT dit feedback. Der kan tilføjes en kommentar.

SKAT evaluerer løbende siderne ud fra folk's feedback og reagerer på konstruktive kommentarer.